New Page 1New Page 1
 
 

 
Last updated on the 20.12.2012                                                  
 

אגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר)
אגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר) הוקמה ביוזמתם של מרצים, חוקרים ואינטלקטואלים ישראליים מתחומים שונים (שפה, ספרות, היסטוריה ותרבות), שלהם זיקה לעולמות האיברי, הלטינו-אמריקאי והלאדינו. עמותה זו הינה נציגתה הרשמית בישראל של אגודת ההיספניסטים הבין-לאומית (ספרד).

 ממטרותיה העיקריות של העמותה:

bullet

קידום תחום הלימודים ההיספניים בישראל
 

bullet

חילופי מידע אקדמי ומדעי בין חברי העמותה
 

bullet

ארגון כינוסים מקומיים ובין-לאומיים
 

bullet

קיום ימי עיון בתחום הלימודים ההיספניים
 

bullet

חקר תחומים הנוגעים לשפות, לספרויות ולתרבויות האיבריות והלטינו-אמריקאיות
 

bullet

פרסום דברי הכינוסים

 בעלי תפקידים עיקריים באגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר)

 נשיאה

פרופ' רות פיין

 מזכ"ל

ד"ר רוסלי סיטמן

 חברי הועד המנהל:

פרופ' רענן ריין

פרופ' יוחנן בר-יפה

ד"ר לאונרדו סנקמן

ד"ר אלדינה קינטנה 

 גזבר

מאוריסיו דימנט

עוזרת אדמניסטרטיבית

נועה פלג-קשרו

לתקנון הרשמי של אגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר)

לתנאי ההצטרפות כחבר בעמותה


    
 


Inicio || Sobre AHI || Estatutos || Miembros || Asociarse || Actividades || Contacto || Enlaces

webmaster.ahi@gmail.com         Copyright ©,2009, Asociación de Hispanistas de Israel. All Rights Reserved
אגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר)